Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu wyceny nieruchomości na rzecz osób fizycznych i prawnych, instytucji sektora finansowego oraz publicznego. Sporządzamy wyceny dla potrzeb:

zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,

skarbowo – podatkowych,

podziału majątku,

ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji,

wkładów niepieniężnych do spółek,

przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności,
ustalenia i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,

ustalenia stawek czynszów dzierżawnych,

odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości pod cele publiczne,

wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,

wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu,

innych celów szczególnych.

Wykonujemy także:
inwentaryzację powierzchni użytkowej w przypadku braku dokumentacji technicznej,

analizy i ekspertyzy z rynku nieruchomości oraz analizy stanów prawnych.